Cemix

Završno-dekorativne žbuke i boje

Izvedba završno dekorativne žbuke ili bojanje fasade je završna faza gradnje objekta. Pri tome se ne smije zaboraviti da je najbitnija uloga fasade zaštita objekta od atmosferskih utjecaja i stvaranje općeg dojma o objektu. Kod odabira završno dekorativne žbuke, bilo da se radi o pročelju, podnožju ili unutarnjim zidovima, potrebno je poznavati mnoge detalje, te ćemo iz toga razloga navesti najbitnije o završno dekorativnim žbukama i bojama. 

Izaberite boju – sustav boja Inspiration za vanjske boje 

Nudimo Vam široku paletu vanjskih boja koju možete vidjeti u našoj ton karti. Također, predodžba boja dostupna Vam je i putem naše online aplikacije za odabir boje završnog sloja. 

Boje se svrstavaju u 9 kategorija. Prvih 8 grupa boja (WHITE, CREAM, BLUE, BROWN, GREEN, ORANGE, RUSTY, ROCK) dostupne su za proizvode na bazi silikonskih smola (SiliconOLA Primo, SiliconOLA, SiliconTOP). Grupa 9 INTENSIVE dostupne su za disprezijske boje i žbuke na bazi umjetnih smola (Egalisation, InterTOP, StrukturOLA, StrukturOLA Primo). Pogledajte sljedeću tablicu za detaljne izbore boja za svaki proizvod.

Grupe boja i cijene

U cjeniku možete pronaći cijene za svaku grupu proizvoda. Posljednja znamenka u četveroznamenkastoj šifri (0–1-3–5–7–9) odnosi se na kategoriju grupe i po kojoj je cijeni dostupna. Sljedeće tablice sažimaju klasifikaciju boja po grupama.

Izaberite boju – sustav boja Selection  za unutarnje boje

Za unutarnje boje također je dostupna široka paleta boja. U našoj ton karti Selection za unutarnje boje možete pronaći nijansu po svojem ukusu.  

Faktori koji ovise o odabiru završno dekorativnih žbuka i boja 

o Za unutarnju primjenu - Kod unutarnje primjene možemo podjednako koristiti završne žbuke i boje za unutarnju i vanjsku primjenu. Za dekoraciju zidova i podnožja s većim mehaničkim opterećenjem, kao što su npr. hodnici u školama, predlaže se Decorol, mozaična akrilatna žbuka. 

 o Za vanjsku primjenu

a) Podnožja - podnožja objekata su višestruko jače opterećena vlagom i vodom, kao i mehaničkim opterećenjima (udarci i sl.). Iz tog razloga predlažemo isključivu primjenu materijala koji su razvijeni za tu namjenu. Za završnu obradu podnožja predlažemo primjenu Decorol mozaične žbuke. Za završni izgled Vašeg podnožja, koristite naš proizvod Decorol.

b) Fasadne površine - Kod fasadnih površina treba voditi računa da li se radi o sanacijama ili novogradnji. 

c) Sanacije - U slučaju vlažnih zidova obavezna je primjena paropropusne završno dekorativne žbuke, jer primjenom paronepropusne žbuke postoji visoki rizik da će nakon godinu-dvije završni sloj nabubriti i oljuštiti se. Kod sanacije objekata pod zaštitom projektanti i nadležne službe često propisuju primjenu silikatnih završnih žbuka ili vanjskih boja. Naši proizvodi koji odgovaraju ovakvim zahtjevima su tankoslojna završna žbuka SiliconOLA i fasadna boja SiliconTOP. Ovdje Vam skrećemo pozornost na sustave žbuka, o kojima možete čitati u poglavlju vezanom uz žbuke za sanaciju. 

d) Novogradnja - Kod novogradnje mora se obratiti pozornost na sljedeće:

Tehnička svojstva

 • Paropropusnost (vrlo bitna kod sustava sa mineralnom vunom)
 • Vrsta veziva (mineral, akrilat, silikon)
 • Vrsta podložne žbuke
 • Podložna žbuka opće namjene/lagana podložna žbuka
 • Toplinsko-izolacijska žbuka
 • Povezani sustav za toplinsku izolaciju (ETICS)
 • Specijalni vezivni mort za renoviranje starih fasada (Renti)
 • Otpornost na klimatske utjecaje
 • Boja (ovisno o proizvodu, izbor od čak 338 boja)
 • Struktura (zrnata/zaribana)
 • Veličina zrna (1,0; 1,5; 2,0 ili 4,0 mm).