Područje primjene

Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana u N/mm²

Glavno vezivo

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana u N/mm²

5200 Estrisi

Pod će dugoročno ostati lijep samo ako su materijali ispod njega također dobre kvalitete. Zadaća estriha je formiranje ravne i nosive podloge za polaganje podnih obloga poput pločica, parketa ili laminata.
Cemix nudi nekoliko vrsta estriha, od kojih svaki ima posebna svojstva prema različitim namjenama (npr. cementni estrih, anhidritni estrih, brzi estrih, estrih za podna grijanja itd.).
Važno je naglasiti da je toplinska vodljivost estriha od velike važnosti kod korištenja podnog grijanja, jer se samo na taj način može osigurati odgovarajuća i učinkovita distribucija topline u prostoru.
Za industrijske i poslovne objekte Cemix nudi posebne estrihe koji su otporni na habanje i imaju veliku nosivost.