SANACIJA VLAŽNIH ZIDOVA OPTEREĆENIH SOLima
Veliku većinu hrvatskog stambenog fonda čine obiteljske kuće. Više od polovice urbanih stambenih objekata, tradicionalnih seoskih kuća i gospodarskih zgrada, izgrađeno je prije ili neposredno poslije Drugog svjetskog rata, a vrlo je malo novih objekata. Stoga je posebno važno usredotočiti se na pitanja i probleme vezane uz obnovu.
Naš postojeći fond zgrada je vrijednost koju je iznimno važno očuvati. Kako bismo produžili životni vijek naših zgrada, nije samo dovoljno graditi kvalitetnim materijalima, već ih je potrebno konstantno održavati, obnavljati, a u određenim vremenskim razmacima renovirati i modernizirati. Najčešća oštećenja građevinskih konstrukcija prouzrokovana su vlagom i topivim solima.
Uzroci vlage u strukturi zida

Problemi s vlagom i solima najprije se javljaju u podnožjima zgrada i na unutarnjim zidovima podruma, a kasnije i u prizemnim dijelovima, pa se najčešće pripisuje kapilarnom upijanju vlage iz tla. Međutim, u stvarnosti nekoliko mehanizama može djelovati u isto vrijeme:

  • kapilarno upijanje vode
  • procjedne vode na spojevima dijela konstrukcije
  • opterećenje fasade atmosferilijama (padaline), opterećenje vodom koja izlazi iz tla
  • higroskopno upijanje vode (sposobnost soli da veže vodu i vlagu iz zraka)
  • upijanje vlage od kondenzacije.

Prva tri mehanizma su apsorpcija vode u tekućem stanju, dok su posljednja dva mehanizma apsorpcija vodene pare.

 

Zašto je važno obnoviti vlažne i/ili solima opterećene zgrade?

Vlaga i opterećenje zidova solima vrlo negativno utječu na iskoristivost starih, a u velikom broju slučajeva i novoizgrađenih stambenih objekata. Jasni znakovi da je proces uznapredovao su iscvjetavanje soli i osipavanje žbuke, a vrlo neugodna nuspojava je i  znatno smanjena toplinsko izolacijska sposobnost vlažnih zidova. Veliki problem predstavlja i to što se zbog kondenzacije na mokrim i hladnim zidnim površinama može pojaviti plijesan, što predstavlja ozbiljnu zdravstvenu opasnost za stanare.

STANJE PRIJE RENOVACIJE

Možda se kao logičan izbor za sanaciju nameću najčvršći mogući materijali za zamjenu stare, trošne žbuke, jer će oni sigurno izdržati naprezanja. No realnost je da to više šteti nego što koristi, jer s jedne strane zatvaranjem zidova povećavamo vlažnost, a s druge strane niti čvrste cementne žbuke ne mogu izdržati razorno djelovanje soli. Sanacija vlažnih i solima opterećenih zidova isušujućim žbukama, zgradu ponovno čini potpuno upotrebljivom, osiguravajući zdrav, higijenski  životni prostor, a istovremeno štititi okoliš.

Vlažne, i slabo opterećene zidove solima moguće je sanirati EUROSAN sustavom žbuka za odvlaživanje i sanacijskih žbuka. Zbog velikog udjela zračnih pora i hidrofobnih svojstava EUROSAN žbuka, vlaga u zidovima ne može dovesti do oštećenja žbuke, dok isparava u blizini površine. Zidna površina cijelo vrijeme ostaje suha, a topive soli pohranjuju se u porama žbuke, ali ne dopiru do površine.

STANJE NAKON RENOVACIJE

Za zidove s visokim opterećenjem solima preporučuje se sustav WTA EUROSAN koji ima u Europi prihvaćen WTA certifikat, neophodan kod obnove povijesnih građevina.

Za odabir pravog sustava preporučljivo je potražiti pomoć stručnjaka Cemix Croatia koji će na temelju uzorkovanja na licu mjesta izvršiti laboratorijska ispitivanja i dati vremensko jamstvo za izdani prijedlog obnove.