Područje primjene

9300 Suhi betoni i ostali proizvodi

Za jednostavno, brzo i kvalitetno izvođenje manjih radova betoniranja. 
Brzovezujući beton je dobra alternativa za male poslove kao što su točkasti temelji za poštanske sandučiće ili rotacijske sušilice rublja. S druge strane, drenažni beton ima poroznu strukturu, što čini formirani sloj vodopropusnim. Voda se kanalizira kroz beton i nesmetano procjeđuje u tlo ispod. Brzo procjeđivanje i prirodna drenaža površinske vode korisna je značajka za izgradnju vrta ili na parkiralištima. Na taj način drenažni beton pridonosi prirodnom obnavljanju podzemnih voda i podržava lokalno upravljanje vodama.