Područje primjene

1000 Kvarcni pijesak

Ovdje ćete pronaći sirovine od kojih možete sami proizvesti vapnenu ili cementnu žbuku, žbuku ili fini beton prema tradicionalnom umijeću.
Miješanje zahtijeva praksu i odgovarajuće znanje. Mješavine pijeska različite granulacije treba koristiti u kombinaciji, a omjere veziva i aditiva prilagoditi probnim miješanjem i nanošenjem.
Vlastito miješanje zahtijeva znatno više vremena i brige od upotrebe gotovih proizvoda, a svojstva i kvaliteta konačnog proizvoda ne mogu se provjeriti samo pojedinačnim mjerenjima.