Područje primjene

8100 Hidroizolacijski proizvodi i pribor

Upotrebom visokokvalitetnih hidroizolacijskih materijala, stručno izvedena hidroizolacija osigurava dugotrajnu zaštitu konstrukcije objekta i higijenu. U tu svrhu se na zidne i podne površine nanosi hidroizolacijski sloj na koji se nanosi npr. ljepilo za pločice, kako bi se spriječio prodor vode.
Elastični hidroizolacijski materijali fleksibilno se prilagođavaju minimalnim pomacima podloge, a imaju i učinak smanjenja pukotina, što dugoročno sprječava curenje. Još bolji rezultat možemo postići primjenom tzv. brtvila za premošćivanje pukotina.
Tekuća hidroizolacijska folija ili fleksibilne mase za površinsku hidroizolaciju posebno su prikladne za hidroizolaciju velikih površina, dok se brtvene trake uglavnom koriste za brtvljenje prijelaza i spojeva.
Cemix nudi visokokvalitetne hidroizolacijske materijale koji pružaju pouzdanu i dugotrajnu vodonepropusnost za dijelove u kontaktu s vodom.