Imprint

Cemix Croatia d.o.o.

Predsjednik i članovi uprave: Tamás Ferenc Veit i Ladislav Gračan

Djelatnost: Proizvodnja žbuke (23.64; NKD  2007)
OIB: 38771790987
MBS: 080154675
​​​​​Godina osnivanja: 1997
Trgovački sud u Bjelovaru
Sjedište: Petra Preradovića 51, 48350 Đurđevac

IZDVOJENI POGON: Zapužane 102, 23420 Zapužane

Otprema tel.: +385 (0)48 279 910
Logistika tel.: +385 (0)48 279 912
Prodaja tel.: +385 (0)48 279 922