Cemix

Sanacija i isušivanje

Oštećenja zidova najčešće su uzrokovana vlagom, jer je većina starih zgrada zidana bez izvedene hidroizolacije. Iz tog razloga postupci sanacije zahtjevaju visoku stručnost i primjenu materijala koji su razvijeni specijalno za tu namjenu. Sanacijske žbuke proizvode se u strogo kontroliranim tvorničkim uvjetima, s preciznim omjerom sastojaka za odvlaživanje i kao takve odgovaranju visokim zahtjevima određenim WTA smjernicama. Kod sanacijskih žbuka vrlo je bitan visoki udio zračnih pora, koje omogućuju polagano odvođenje vodene pare iz zidova, i akumulaciju štetnih soli u tim porama. Na taj način ne dozvoljavaju solima da izlaze na površinu zida (iscvjetavanje soli na površini zida).

Vlaga i sol u ziovima izazivaju negativne posljedice, između ostalog:

 • Toplinska izolacija zidova je pogoršana
 • Iscvjetavanje soliOtpadanje žbuke
 • Vlažna i hladna površina zidova
 • Pojavljivanje plijesni što je osim narušene estetike i zdravstveni rizik

Prednost Eurosan sustava:

 • Nema pojave solnih nakupina
 • Isparavanje vlage iz zidova odvija kroz žbuku u obliku vodene pare
 • Unutarnja površina zidova postaje toplija
 • Ručna ili strojna obrada
 • Usklađen s Europskim standardima
 • Ekološki prihvatljiv

SLOJEVI EUROSAN WTA SUSTAVA   

 1. Podloga

 2. Sredstvo za hidrofobiranje (prema potrebi)

 3. Cemix EUROSAN VS (sanacijski špric)

 4. Cemix EUROSAN UP sanacijska podložna žbuka (prema WTA smjernicama)

 5. Cemix EUROSAN OP sanacijska gornja žbuka (prema WTA smjernicama)

 6. Cemix EDELPUTZ EXTRA-REIBER ili silikonska fasadna boja SiliconTop uz prethodni međusloj fine žbuke

U području podnožja zaribava se EUROSAN OP gornja žbuka, tj. ne nanosi se fina žbuka.

SLOJEVI EUROSAN SUSTAVA ZA ODVLAŽIVANJE

1. Podloga

2. Cemix EUROSAN VS sanacijski špric

3. Cemix EUROSAN EPN žbuka za odvlaživanje

4. Cemix EDELPUTZ EXTRA-REIBER ili silikonska fasadna boja SiliconTop uz prethodni međusloj fine žbuke

U području podnožja zaribava se EUROSAN OP gornja žbuka, tj. ne nanosi se fina žbuka.

Postupak izvedbe sanirnog sustava:

 • Prema potrebi izvršiti analizu stanja zida
 • Izrada detaljnog stručnog izvješća za potrebe arhitekta i izvođača radova, uz nabrajanje potrebnih materijala i radnih postupaka.
 • Odstranjivanje oštećene žbuke - Uklanjanje oštećene žbuke u visini cca. 1 m od postojeće žbuke.
 • Izvedba naknadne hidroizolacija zida (preporuča se uvijek kad je to moguće)
 • Nanošenje sanacijskog sustava: EUROSAN žbuke za odvlaživanje (EUROSAN EP) ili EUROSAN WTA sustava za sanaciju (Eurosan UP, Eurosan OP)

 

KADA PRIMJENITI EUROSAN SUSTAV ZA ODVLAŽIVANJE?

U slučaju kada je oštećeno ziđe malo opterećeno vlagom i solima, trajni i dobri rezultati mogu se postići primjenom ovog sustava s Eurosan EP žbukom za odvlaživanje.  Na zidove koji su očišćeni od stare žbuke nanosi se Eurosan VS sanirni špric, na način da je prekrivneo cca. 50% površine zida. Nakon odgovarajućeg sušenja i vezanja šprica, nanosi se Eurosan EP žbuka za odvlaživanje u minimalnoj debljini sloja od 2 cm.

KADA PRIMJENITI EUROSAN WTA SANACIJSKI SUSTAV?

Ukoliko mjerenja vlažnosti i sadržaja topivih soli ukazuju na veliku opterećenost ziđa, potrebno je primjeniti složeniji sanacijski sustav. Sukladno WTA smjernicama, ovaj sustav se sastoji od Eurosan UP (podložne žbuke) i Eurosan OP (gornje žbuke). Gornja žbuka se nanosi nakon odgovarajućeg sušenja podložne žbuke. Zadnji element sustava Eurosan WTA je fina žbuka za izravnavanje, koja se primjenjuje kada kao završni sloj na sanacijski sustav nanosimo paropropusnu fasadnu boju (npr. SiliconTOP).

Fasadne i unutarnje zidove moguće je obraditi i mineralnom plemenitom žbukom Edelputz Extra Reiber.

Prilikom sanacije nije potrebno nanošenje sanacijskog sustava po cijeloj površini zidova, već samo do cca. 1 m iznad nivoa vidljivog oštećenja. U cilju izjednačavanja vodoupojnosti novo ožbukanih površina (spoj sanirna-postojeća klasična žbuka), potrebo je cijelu površinu obraditi međuslojem fine žbuke. Na zidove ožbukane sanacijskim sustavom smiju se nanositi isključivo paropropusni premazi i završne žbuke.