Cemix

Podne obloge

Estrih je jedan od elemenata podne konstrukcije u pravilu izveden u debljinama od 3 do 8 cm. Uloga estriha je raspodjela opterećenja na nosivu konstrukciju i priprema za neku od završnih obloga. Sustav poda uobičajeno se sastoji od prihvatne podloge, sloja toplinske i/ili zvučne izolacije, sloja za raspodjelu opterećenja (estriha) i završne obloge.  Ovisno o načinu izvedbe (podno grijanje, razni priključci, vrsta podloge), broj i redosljed slojeva može varirati. 

Sustav poda se sastoji od slijedećih slojeva:

 • Podloga – osnovna površina
 • Dilatacijska traka
 • Ploče toplinske i zvučne izolacije
 • Razdvajajuća folija
 • Estrih
 • Obloge (npr. keramika, parket i sl.)

Prilikom odabira estriha u obzir se mora uzeti slijedeće:

1. Područje primjene - vanjska primjena ili unutarnje površine pod jakim opterećenjem vlageMeđustropne konstrukcije ili na sloju hidroizolacije poda u dodir s tlom. Može se koristiti cementni ili anhidritni estrih.

2. Priprema podloge - Neposredno prije izrade vezivnog cementnog estriha podlogu premazati vezivnim mostom Kontakt ZE. Prije izrade vezivnog anhidritnog estriha (Estrich FE) podlogu predobraditi s Grundplusom.

3. Ovisno o nazivnom opterećenju prostorije, području primjene i vrsti završne obloge odabire se vrsta estriha:

 • ESTRICH ZE12, ZE20, ZE30, ZE50

4. Ostali faktori koji utječu na odabir:

Slučaj podnog grijanja

 • Preporuča se anhidritni estrih Estrich FE radi bitno boljeg prijenosa topline.
 • Potrebna toplinska i/ili zvučna izolacijaIndustrijske hale, skladišta
 • Anhidritni estrih Estrich FE ili cementni estrih
 • koristimo vezivni cementni estrih Estrich ZE 30 ili Estrich ZE 50

5. Način obrade - Izrada cementnog estriha je težak fizički posao koji zahtjeva veliko stručno znanje i iskustvo. Anhidrit estrih je samonivelirajući estrih koji se izljeva pomoću stroja za žbukanje (PFT G4) ili posebnog stroja za tekući estrih (Ferro 100) te time izrada postaje lagan fizički posao.

6. Priprema postavljanja obloge - Prije postavljanja obloga, estrih se mora odgovarajuće osušiti. Ovisno o vrsti obloge odnosno ljepila anhidritni erstih je eventualno potrebno predhodno obraditi s Estrichgrundom.