Cemix

Kontakt CT

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Vezivni most za reparaturne mortove i korozijska zaštita armature kod renoviranja armirano-betonskih konstrukcija (mostova, vijadukata i sl.).

CT Max

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoke početne čvrstoće
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Za velike debljine slojeva
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Grubi reparaturni mort za armirano-betonske konstrukcije (mostove, vijadukte i sl). Osigurava se odgovarajući zaštitni sloj armature, krpanje većih rupa i omogućava izradu profilacija.

CT Mix

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoke početne čvrstoće
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Fini reparaturni mort za armirano-betonske konstrukcije (mostove, vijadukte i sl.). Za izravnavanje manjih neravnina na betonu i zaglađivanje grubih reparaturnih mortova.