Cemix

Eurosan UP (H)

 • Za ručnu obradu
 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Prema WTA smjernicama
 • Otporna na soli
 • Visoki sadržaj zračnih pora
 • Paropropusna
 • Hidrofobna

Sanacijska ručna podložna žbuka prema WTA smjernicama za unutanju i vanjsku primjenu.

Eurosan UP (M)

 • Za ručnu obradu
 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Prema WTA smjernicama
 • Otporna na soli
 • Visoki sadržaj zračnih pora
 • Paropropusna
 • Hidrofobna

Sanacijska ručna podložna žbuka prema WTA smjernicama za unutarnju i vanjsku primjenu.

Eurosan OP (H)

 • Za ručnu obradu
 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Prema WTA smjernicama
 • Za jaka opterećenja vlagom i solima
 • Otporna na soli
 • Visoki sadržaj zračnih pora
 • Paropropusna
 • Hidrofobna

Sanacijska ručna žbuka prema WTA smjernicama za unutarnju i vanjsku primjenu.

Eurosan OP (M)

 • Za ručnu obradu
 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Prema WTA smjernicama
 • Za jaka opterećenja vlagom i solima
 • Otporna na soli
 • Visoki sadržaj zračnih pora
 • Paropropusna
 • Hidrofobna

Sanacijska strojna žbuka prema WTA smjernicama za unutarnju i vanjsku primjenu.

Eurosan AP

 • Za ručnu obradu
 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Otporna na soli
 • Jednostavno nanošenje
 • Izuzetne staabilnosti

Ručna žbuka za izravnavanje većih neravnina na podlozi na koju će se nanositi sanacijska podložna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu.