Cemix

Kontakt CT

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Vezivni most za reparaturne mortove i korozijska zaštita armature kod renoviranja armirano-betonskih konstrukcija (mostova, vijadukata i sl.).

CT-Max

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoke početne čvrstoće
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Za debljine slojeva 10-30 mm
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Grubi reparaturni mort za armirano-betonske konstrukcije (mostove, vijadukte i sl). Osigurava se odgovarajući zaštitni sloj armature, krpanje većih rupa i omogućava izradu profilacija.

CT-Max T

 • NOVI PROIZVOD!
 • Grupi tiksotropni reparaturni mort
 • Povećane stabilnosti
 • Za sanaciju na pogledima armirano-betonskih kontrukcija (mostovi, vijadukti i sl.)
 • Za debljinu sloja 10 - 40 mm
 • Osigurava odgovarajući zaštitni sloj armature
 • Razred R3 prema EN 1504-3
 • Veličina zrna do 4 mm.

Grupi tiksotropni reparaturni mort, povećane stabilnosti za sanaciju na pogledima armirano-betonskih kontrukcija (mostovi, vijadukti i sl.). Za debljinu sloja 10 - 40 mm, Osigurava odgovarajući zaštitni sloj armature. Razred R3 prema EN 1504-3. Veličina zrna do 4 mm.

CT-Mix

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoke početne čvrstoće
 • Za debljinu sloja 3-12 mm
 • Visoka prionjivost
 • Lagan za obradu
 • Otporan na smrzavanje
 • Bez rizika pojave pukotina
 • pH-vrijednost 12-13
 • Idealan za zaštitu čelične armature

Fini reparaturni mort za armirano-betonske konstrukcije (mostove, vijadukte i sl.). Za izravnavanje manjih neravnina na betonu i zaglađivanje grubih reparaturnih mortova.

CT - Fix

 • NOVI PROIZVOD!
 • Fini reparaturni mort
 • Za sanaciju manje opterećenih armirano-betonskih konstrukcija, ograda, postolja, žbuka i ostalih površina
 • Prema EN 998-1
 • Veličina zrna: 0,6 mm

Fini reparaturni mort za sanaciju manje opterećenih armirano-betonskih konstrukcija, ograda, postolja, žbuka i ostalih površina. Prema EN 998-1. Veličina zrna: 0,6 mm.

RenDo

 • NOVI PROIZVOD!
 • Tvornički pripremljena suha cementna žbuka
 • Visoke čvrstoće
 • Za izravnavanje zidova bazena, zidova u industrijskim halama i površine gdje se očekuju velika mehanička opterećenja, trajna vlaga i sl.
 • Za debljine sloja 5-30 mm
 • Veličina zrna: 2 mm.

Tvornički pripremljena suha cementna žbuka visoke čvrstoće. Za izravnavanje zidova bazena, zidova u industrijskim halama i površine gdje se očekuju velika mehanička opterećenja, trajna vlaga i sl. za debljine sloja 5-30 mm. Veličina zrna: 2 mm.