Cemix

StrukturOLA Primo R 2,0 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Široka paleta tonova
 • Moguće intenzivne boje
 • Optimalne obradivosti

Pastozna žbuka bez otapala na bazi polimerne disperzije s dodacima fungicida i algicida

StrukturOLA Primo K 1,5mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Široka paleta tonova
 • Moguće intenzivne boje
 • Optimalne obradivosti

Završno-dekorativna akrilatna žbuka bez otapala na bazi polimerne disperzije s dodacima fungicida i algicida.

StrukturOLA Dekor R 2,0 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Široka paleta boja
 • Moguće intenzivne boje
 • Optimalne obradivosti

Pastozna žbuka bez otapala na bazi polimerne disperzije s dodacima fungicida i algicida..

StrukturOLA Dekor K 1,5 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Široka paleta tonova
 • Moguće intenzivne boje
 • Optimalne obradivosti

Završno-dekorativna akrilatna žbuka na bazi polimerne disperzije s dodacima fungicida i algicida.

StrukturOLA Dekor K 2,0 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Široka paleta tonova
 • Moguće intenzivne boje
 • Optimalne obradivosti

Završno-dekorativna akrilatna žbuka na bazi polimerne disperzije s dodacima fungicida i algicida.

SiliconOLA Extra R 2,0 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Paropropusna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Optimalne obradivosti
 • Smanjena osjetljivost na pojavu algi i gljivica

Završna žbuka sitnog zrna na bazi silikonskih smola, od mramornog materijala. Žljebaste struktrue. S dodacima fungicida i algicida.

SiliconOLA Extra K 1,5 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Paropropusna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Optimalne obradivosti
 • Smanjena osjetljivost na pojavu algi i gljivice

Završna žbuka sitnog zrna na bazi silikonskih smola, od mramornog materijala, otporna na alge zrnaste strukture. S dodacima fungicida i algicida.

SiliconOLA Extra K 2,0 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Paropropusna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Optimalne obradivosti
 • Smanjena osjetljivost na pojavu algi i gljivica

Završna žbuka sitnog zrna na bazi silikonskih smola, od mramornog materijala, otporna na alge zrnaste strukture. S dodacima fungicida i algicida.

SiliconOLA K 1,5 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Paropropusna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Optimalne obradivosti
 • Smanjena osjetljivost na pojavu algi i gljivica

Završno-dekorativna silikonska žbuka s dodacima fungicida i algicida.

SiliconOLA K 2,0 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Paropropusna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Optimalne obradivosti
 • Smanjena osjetljivost na pojavu algi i gljivica

Završno-dekorativna silikonska žbuka s dodacima fungicida i algicida.

SiliconOLA R 2,0 mm

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Paropropusna
 • Dobre otpornosti na udar
 • Optimalne obradivosti
 • Smanjena osjetljivost na pojavu algi i gljivic

Završno-dekorativna silikonska žbuka s dodacima fungicida i algicida.