Cemix

Proizvodi - Podložne žbuke

Podložne žbuke primjenjuju se za zaštitu i izravnavanje podloga od različitih materijala, o kojima će biti govora u nastavku. Njihovom primjenom dobija se homogena, zračno nepropusna površina. Sa žbukama se može poboljšati toplinska izolacija, mehanička otpornost, vodoodbojnost te otpornost na smrzavanje zida Podložne žbuke također kompenziraju dio naprezanja koja se javljaju prilikom promjena u konstrukciji objekta. Vrlo je bitno da strukturu zida sagledamo kao sustav, što je važan faktor prilikom odabira materijala za žbukanje i same gradnje.

A. Način odabira:

1. Područje primjene

 • Vanjska primjena:
    • fasada → vapneno-cementne žbuke, lagane i toplinsko-izolacijske žbuke
    • podnožje objekta, balkona i ograda → cementna žbuka

 

 • Unutarnja primjena:
    • uobičajena funkcija → vapneno-cementna žbuka, gipsana žbuka
    • veliko opterećenje vodenom parom ili vodom → cementne žbuke
    • veliko mehaničko (statično, dinamično) opterećenje → cementna žbuka s dodacima za fleksibilnost i s povišenom prionljivošću

 

2. Vrsta podloge za žbukanje:

Prije žbukanja potrebno je znati materijal i svojstva podloge na koju se nanosi žbuka. Najčešće podloge su: 

 • armirani beton
 • blok-opeka
 • porobeton
 • opeka od vapnenog pijeska
 • opeka (puna)
 • beton

 

3. Tehnologija izvođenja

 • Ručno ili strojno

 

4. Toplinska provodljivost

 • U cilju poboljšavanja toplinske izolacije zidne konstrukcije, možete odabrati žbuku s malim faktorom toplinske provodljivosti.
 • U slučaju površinskog grijanja potrebno je upotrijebiti temeljnu žbuku koja najbolje odgovara datom području primjene. U tom se slučaju preporuča temeljna žbuka ojačana vlaknima s dobrom toplinskom provodljivošću.

 

B. Faze žbukanja

Odgovarajući tehnološki redoslijed izvođenja jednako je bitan kao i odabir odgovarajućih proizvoda. Nepravilan tehnološki redosljed izvođenja može uzrokovati povećane troškove uslijed popravaka i kašnjenja, stoga je neophodno stručno znanje projekanta kao i izvođača.

1. Priprema površine (vlaženje, poboljšanje prionljivosti, žbukanje)

 • Unutarnja primjena
  • Zid normalne vodoupojnosti (blok ili puna opeka):
   • vapneno/cemente žbuke: prema potrebi podlogu eventualno navlažiti ili nanijeti cementni špric Kontakt VS
   • gipsane žbuke: nije potrebna prethodna obrada podloge
  • Glatka betonska površina:
   • vapneno/cementne žbuke: vezivni posrednik; Klebespachtel, Thermofix ili Renti
   • gipsane žbuke: Kontakt B Plus
  • Porobeton (Ytong) zid:
   • vapneno/cementne žbuke: Kontakt Poren ili cementni špric Kontakt VS
   • gipsane žbuke: Putzgrund
 • Vanjska primjena
  • Zid normalne vodoupojnosti: Kontakt VS
  • Porobeton (Ytong) zid: Kontakt Poren ili cementni špric Kontakt VS

 

2. Žbukanje - za odabir žbuka služi sljedeća tablica:

3. Kod završne faze žbukanja na podložnu mogu se primjeniti i slijedeći slojevi:

 • Fina žbuka
 • Završna dekorativna žbuka
 • Obloga
 • Toplinsko-izolacijske ploče/lamele (ekspandirani polistiren, mineralna vuna).

 

Finom žbukom se izravnavaju manje neravnine na temeljnoj žbuci i postiže fina, ujednačena struktura površine. Grublje temeljne  žbuke  potrebno  je  uvijek  izravnati finom žbukom Feinputz A.  Nanošenjem završne žbuke dobiva se strukturirana, dekorativna zidna površina u boji. Ovisno o vrsti i kvaliteti obrade temeljne žbuke, završna žbuka može se nanijeti izravno na temeljnu ili je potreban međusloj fine žbuke.

Obloge (keramika, prirodni kamen) uvijek se lijepe izravno na temeljnu žbuku. Kod vanjske primjene potrebno je obratiti pozornost na ograničenja dimenzija obložnih ploča i na raspored dilatacijskih fuga. Toplinska izolacija vanjskih zidova može se znatno poboljšati primjenom povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (engl. ETICS, njem. WDVS) na osnovi ekspandiranog polistirena (EPS) ili mineralne vune, o čemu detaljnije informacije možete pronaći u poglavlju o ETICS sustavima.