Cemix

AquaStop

 • Za hidroizolaciju
 • Za unutarnju primjenu
 • Za kupaonice i tuš kabine
 • Sa sposobnošću premošćivanja pukotina do 0,75 mm
 • Razred CM prema EN 14891

Hidroizolacijska polimer-cementna masa za površinsku hidroizolaciju unutarnjih zidova i podova od vlage i vode u zoni prskanja u kupaonicama i tuševima prije postavljanja pločica. Sposonost premošćivanja pukotina do 0,75 mm. Područje primjene: za površinsku izolaciju vapneno-cementnih i cementnih žbuka, te cementnih estriha i betona protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom, za unutarnje (kupaonice, tuš kabine) i vanjske površine bez značajnih temperatuirnih oscilacija. Mora se obložiti keramikom.

AquaStop Flex

 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Za površinsku izolaciju
 • Za hidroizolaciju vodenih spremnika i bazena

Fleksibilna hidroizolacijska masa za površinsku izolaciju vanjskih i unutarnjih površina. Može se koristiti i za hidoizolaciju vodenih spremnika i bazena.

AquaStop Plus

 • Fleksibilna disperzijska masa za hidroizolaciju
 • Za unutarnju primjenu
 • Za gipsane žbuke i gips-kartonske ploče
 • Vodonepropusna parna brana
 • Jednostavan za obradu
 • Visoke fleksibilnosti

Tekuća hidroizolacijska folija za izoliranje zidova i podova od gips-kartonskih ploča, gipsanih žbuka i anhidritnog estriha. Isključivo za unutarnju primjenu prije postavljanja pločica..

AquaStop Band

 • Za brtvljenje kutova
 • Dilatacijska traka
 • Za unutarnju i vanjsku primjenu
 • Visoke vlačne čvrstoće
 • Visoke elastičnosti
 • Kemijski postojana

Elastična brtvena traka za kutove, dilatacijske fuge i sl. Upotreba na unutarnjim i vanjskim površinama.