Cemix

Certificiranje fasadera

Certificiranje fasadera na projektu "Obnovi fasadu" u Đurđevcu


Održano je certificiranje fasadera, na kojoj je bilo prisutno 29 sudionika sa šireg područja Podravine. Nakon provedene certifikacije od strane našeg stručnog tima, izvođač radova dobiva IDENTIFIKACIJSKU KARTICU s kojom potvrđuje potencijalnom investitoru svoj status izvođača na poslovima obnove fasada.