Cemix

Certificiranje fasadera

Certificiranje fasadera na projektu "Obnovi fasadu" u Splitu


Održano je certificiranje fasadera, na kojoj je bilo prisutno 25 sudionika sa područja južne dalmacije. Nakon provedene certifikacije od strane našeg stručnog tima, izvođač radova dobiva IDENTIFIKACIJSKU KARTICU s kojom potvrđuje potencijalnom investitoru svoj status izvođača na poslovima obnove fasada.